Bereken kosten eeuwigdurende erfpacht
Rekentool voor woningen
Deze rekentool is al 124665 keer ingevuld.
Rekenmodule voor woningen eeuwigdurende erfpacht

Deze gegevens hebt u nodig voor het invullen:

 • uw adresgegevens
 • uw WOZ-waarde met peildatum 1-1-2018
  ?

  Kosten gebaseerd op WOZ-waarde

  De kosten voor eeuwigdurende erfpacht bij overstap in 2020 worden gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018.

  Waar vindt u uw WOZ-waarde?

  • De WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018 staat op uw WOZ-beschikking van 2019.

  U hebt deze WOZ-beschikkingen per post ontvangen.

  Zoek uw WOZ-waarde op met DigiD

  Mocht u de beschikking niet (meer) in huis hebben, dan kunt u via dit formulier uw WOZ-waarde opzoeken. Hiervoor is inloggen met DigiD verplicht.

  Geen of onjuiste WOZ-waarde met peildatum 2018?

  • Als uw huis na 2018 is opgeleverd dan hebt u nog geen goede WOZ-waarde met peildatum 2018. De WOZ-waarde heeft dan betrekking op een woning in aanbouw en niet op de opgeleverde woning.
  • Als u toch een indicatie wilt krijgen, dan  kunt u zelf een inschatting maken van de WOZ-waarde met peildatum 2018.
  • Zodra u een aanvraag voor overstap indient bij de gemeente wordt een waarde van uw woning bepaald die aan de wettelijke uitgangspunten van de WOZ-waardering voldoet.

   

 • uw erfpachtgegevens
  ?

  Waar kan ik mijn erfpachtgegevens vinden?

  Uw erfpachtgegevens staan in de koopakte of leveringsakte die u bij koop van uw woning op erfpacht bij de notaris hebt ondertekend.

  Als u na de koop van uw woning een wijziging hebt aangebracht in uw erfpachtrecht, dan kan het zijn dat de erfpachtvoorwaarden zijn gewijzigd. Dit staat vermeld in de akte van de wijziging of een notariële verklaring.

  Als u deze akte(n) niet in uw bezit heeft, dan kunt u deze gegevens op de volgende manieren opvragen:

  • neem contact op met de notaris die de akte gepasseerd heeft
  • kijk op Mijn Erfpacht voor uw erfpachtgegevens. Log in met DigiD of eHerkenning
  • welke algemene bepalingen (AB) voor u gelden
   ?

   Waar kan ik vinden welke algemene bepalingen (AB) op mijn erfpachtrecht van toepassing zijn?

   U kunt de algemene bepalingen (AB), die op uw huidige erfpachtrecht van toepassing zijn, vinden in uw koopakte of leveringsakte.

   Als u na de koop van uw woning een wijziging hebt aangebracht in uw erfpachtrecht, dan kan het zijn dat toen de nieuwste algemene bepalingen van toepassing zijn verklaard. Dit staat in de akte van de wijziging vermeld.

   Als u de akte niet (meer) in huis hebt, kunt u deze informatie op de volgende manieren opvragen:

   • neem contact op met de notaris die de akte gepasseerd heeft
   • kijk op Mijn Erfpacht voor uw erfpachtgegevens. Log in met DigiD of eHerkenning
  • bij AB 1994: of er al eens verlengd is afgekocht
   ?

   AB 1994: Wat is verlengd afkopen?

   Als de AB 1994 voor u gelden, dan hebt u het recht om uw huidige tijdvak verlengd af te kopen. Dit mag u slechts eenmaal doen. Als u of de vorige eigenaar dat nog niet gedaan heeft, dan is dit nog een optie voor u. Dat kan voordelig zijn.

   Deze informatie kunt u vinden in uw koop- of wijzigingsakte. Als u deze niet (meer) in huis hebt, kunt u deze informatie op de volgende manieren opvragen:

   • neem contact op met de notaris die de akte gepasseerd heeft
   • kijk op Mijn Erfpacht voor uw erfpachtgegevens. Log in met DigiD of eHerkenning
  • bij AB 2000: hoe vaak de canon wordt geïndexeerd
   ?

   AB 2000: hoe vaak wordt uw canon geïndexeerd?

   Bij de AB 2000 kan de canon op drie verschillende manieren worden aangepast aan de inflatie en rente ontwikkelingen:

   • elk jaar
   • elke 10 jaar
   • elke 25 jaar

   In uw koop- of leveringsakte staat welk canontype voor u geldt. Als u deze niet (meer) in huis hebt, kunt u deze informatie op de volgende manieren opvragen:

   • neem contact op met de notaris die de akte gepasseerd heeft
   • kijk op Mijn Erfpacht voor uw erfpachtgegevens. Log in met DigiD of eHerkenning
  • het bedrag dat u jaarlijks aan canon betaalt (dit geldt niet als u heeft afgekocht)
   ?

   Wat is mijn huidige canonbedrag?

   Uw huidige canonbedrag is het bedrag dat u jaarlijks aan canon betaalt. U kunt dit bedrag vinden in uw laatste indexeringsbrief.

   Ontvangt u halfjaarlijks een factuur? Verdubbel dan het bedrag dat hierop staat om tot de jaarlijkse canon te komen.

   Als u de canon hebt afgekocht hoeft u dit niet in te vullen.


Bereken canon eeuwigdurende erfpacht
Let op: Deze rekentool is alleen te gebruiken voor woningen met voortdurende erfpachtrechten of tijdelijke vicarie-erfpachtrechten.
?

De rekentool is niet te gebruiken voor:

 • Woningen met tijdelijke rechten: hiervoor geldt het conversiebeleid tijdelijke rechten
 • Commercieel vastgoed: de Overstapregeling geldt hier niet voor
 • Woningcorporaties: de Overstapregeling geldt hier niet voor
 • Erfpachters van Haven Amsterdam: de Overstapregeling geldt hier niet voor

Voor een klein aantal woningerfpachters is het niet mogelijk deze rekentool te gebruiken:

 • als u in een straat woont met zeer uiteenlopende of bijzondere woningen
 • als u in een straat woont waar uw woningtype weinig voor komt
 • als u in een straat woont waar veel nieuwbouwwoningen staan waarvan geen WOZ-waarde met peildatum 2018 beschikbaar is.

Geldt dit voor u? Mogelijk kunt u wel uw kosten bekijken in het Overstapportaal. U moet daarvoor inloggen met uw DigiD.

Lees hier meer over de berekening.

U gebruikt Internet Explorer 9 of ouder. Deze browser is niet meer gangbaar. We raden u aan om voor het bekijken van de rekentool een moderne browser te gebruiken.